es

Al sistema SAP podem utilitzar diferents unitats de mesura per al mateix article o material. En definir un article comencem per especificar la unida de mesura base i, després podem especificar unitats de mesures alternatives per a compres (comanda) o vendes o magatzem.

es

El nostre Curs SAP MM prepara per a la consultoria. Creiem que és l’alternativa raonable (de preu) a un màster i amb la mateixa exigència. Els extensos continguts propis en castellà, l’accés a practiques en sistemes SAP , els  grups …

L’alternativa a un màster. Cursos a preus raonables. | es Read more »

ca

En el sistema SAP podemos usar diferentes unidades de medida para el mismo artículo o material. Al definir un artículo empezamos por especificar la unida de medida base y, después podemos especificar unidades de medidas alternativas para compras (pedido) o ventas o almacén.

ca

Nuestro Curso SAP MM prepara para la consultoria. Creemos que es la alternativa razonable (de precio) a un master y con la misma exigencia. Los extensos contenidos propios en castellano, el acceso a practicas en sistemas SAP , los  grupos …

La alternativa a un master. Cursos a precios razonables. | ca Read more »