es

Descarrega tot GRATIS el tema REGISTRES INFO del Màster SAP: documents en format PDF teoria i pràctica I dos VIDEOS a MP4.

es

Portem 3 edicions del  Master SAP MM, a Barcelona  i una del MASTER SAP MM,SD i FI. El Màster SAP MM,  és un curs presencial del mòdul MM de logística , a nivell avançat i de consultoria, que conté els …

Màster SAP MM a Barcelona. Presencial. | es Read more »

ca

Descarga todo GRATIS el tema REGISTROS INFO del Master SAP: documentos en formato PDF teoría y práctica Y dos VIDEOS en MP4.

ca

Llevamos 3 ediciones del  Master SAP MM, en Barcelona  y una del MASTER SAP MM,SD y FI. El Master SAP MM,  es un curso presencial del módulo MM de logística , a nivel avanzado y de consultoría, que contiene los …

Master SAP MM en Barcelona. Presencial. | ca Read more »