es

Al sistema SAP podem utilitzar diferents unitats de mesura per al mateix article o material. En definir un article comencem per especificar la unida de mesura base i, després podem especificar unitats de mesures alternatives per a compres (comanda) o vendes o magatzem.

ca

En el sistema SAP podemos usar diferentes unidades de medida para el mismo artículo o material. Al definir un artículo empezamos por especificar la unida de medida base y, después podemos especificar unidades de medidas alternativas para compras (pedido) o ventas o almacén.